Εξυπηρέτηση

Με τέσσερις διαδρόμους ταυτόχρονης εξυπηρέτησης οχημάτων η express serviceπαρέχει και στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων την ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Διάδρομοι ΚΤΕΟ1Διάδρομοι ΚΤΕΟ1

λιγότερα δυστυχήματα... περισσότερο οξυγόνο